پنج‌شنبه 28 مهر 1384 @ 02:44

موسیقی تنبور قسمت آخر :

عبارت است از ساخته های تنبور نوازان معاصر که به طور انفرادی یا گروهی به اجرا در آمده اند و تماما بر اساس پایه های مقامی و رعایت فرهنگ موسیقیایی تنبور ساخته شده اند . برای نمونه می توان  از قطعات زیر نام برد :
علی گویم علی جویم ساخته ی درویش امیر حیاتی .
مرغ باغ ملکوت بت عیار مشتاق لقا و تمنای وصال از ساخته های استاد سید امر الله شاه ابراهیمی .
مردان خدا خلوت خاص ز خاک من خیال خوش آنچه شیدی بگو و گله جاران از ساخته های استاد کیخسرو پور ناظری .
آتش دل مژده میلاد دلبر من دست تولا پادشه خوبان دردم از یار اشک پرده در آیین مستان ناله ی تنبور صبوحی شکرانه تجلی طور ساقینامه ی کردی شوق وصل و  آشنایان ره عشق از استاد شهید سید خلیل عالی نژاد .
و بسیاری اثار دیگر که در این قسمت فرصت کافی برای معرفی آنها نیست .
در این چند شب سعی کردم هر چند به صورت مختصر به بررسی موسیقی تنبور بپردازم  امید که بتوان گامی هر چند کوچک در راه شناخت ساز آیینی و عرفانی تنبور برداشت .
بگو یا علی