X
تبلیغات
رایتل
جمعه 29 مهر 1384 @ 01:57

مقام های باستانی تنبور۱ :

سلام به همه ی دوستان . از امشب قصد دارم شرح مختصری را از ۱۴ مقام بارز تنبور برای شما عرضه کنم . این مقام ها عبارت اند از:
۱-ساروخانی ۲- خان امیری ۳- جلو شاهی ۴- بایه بایه ۵- قطار ۶- جنگه راه ۷- سحری ۸- سوار سوار ۹- گله و دره ۱۰- سماع نوع اول (سلمی) ۱۱- سماع نوع دوم (سه جاران)۱۲-سماع نوع سوم (بال و شان) ۱۳- سماع نوع چهارم(سماع) ۱۴- گل و خار. 

۱- سارو خانی :

سارو خان از نوازندگان برجسته ی موسیقی مقامی کردی بوده است که در میان اقوام و طوایف کرد از شهرت خاصی برخوردار است . و مقام ساروخانی از ساخته های اوست که برای آواز به همراه تنبور ساخته شده است . از حالتی حماسی و با شکوه بر خوردار است .

۲- خان امیری:

یکی دیگر از موسیقیدانان نامی کرد که مقام خان امیری  از ساخته های اوست خان امیر نام داشته . این مقام فاقد کلام و آواز است . به غیر از تنبور ساز های دیگری چون سرنا و دوزله نیز توانایی اجرای این مقام را دارند  و نواختن این مقام در بین نوازندگان ساز های بادی یاد شده نیز رایج است.

۳- جلو شاهی:

جلو شاهی از مقام های کهن تنبور است که از نشاط و جذبه ی خاصی بر خوردار است . این مقام در اعیاد بزرگ مذهبی و یا در وقت استقبال از بزرگان و مقامات ظاهری با سرنا و دهل و در پیشواز از بزرگان معنوی یعنی پیران و پیشوایان طریقت و حقیقت با تنبور و دف اجرا می گردد .

۴-بایه بایه:

بایه بایه از مقام های قدیمی تنبور است که از حال و هوای شادی برخور دار است . این آهنگ در مراسم و اعیاد ملی و مذهبی با تنبور و یا سرنا اجرا می گردد .


بگو یا علی