X
تبلیغات
رایتل
شنبه 7 آبان 1384 @ 08:38

نواى سازهاى علیزاده و کلهر در تهران

در حالى که شرکت دل آواز به نقل از محمدرضا شجریان خبر کنسرت او براى جمع آورى کمک هاى مردمى به منظور تکمیل پروژه باغ هنر بم را تکذیب کرده است، خبرگزارى میراث فرهنگى و مهر از اجراى کیهان کلهر و حسین علیزاده به همراه شجریان در تهران خبر دادند. بر پایه این خبر کیهان کلهر و حسین علیزاده از هشتم آذرماه به مدت شش روز در تهران به اجراى موسیقى مى پردازند که البته هنوز محل برگزارى و جزئیات این کنسرت به طور دقیق مشخص نشده است.این دو هنرمند پیش از برگزارى این کنسرت در تهران آبان ماه امسال چند برنامه نیز در شهر هاى مختلف اروپا برگزار مى کنند.علیزاده و کلهر از دو سال پیش که به همراه محمدرضا شجریان براى هم دردى با مردم بم کنسرت برگزار کردند، تا به امروز برنامه مشترکى در ایران نداشته اند.