یکشنبه 29 آبان 1384 @ 17:02

دل خوش

امیدوارم هیچوقت براتون پیش نیاد ولی تصورش رو بکنین ۲ بار فرصت برآورده شدن آرزوی آدم پیش بیاد و هر دو بار هم فرصت از دست بره.

این بار هم مثل کنسرت بم استاد شجریان بلیط به من نرسید .برای چی خدا میدونه . بالاخره ما کنسرت استاد رو میبینیم؟؟

جا مانده است
 چیزی جایی
که هیچ گاه دیگر
هیچ چیز
جایش را پر نخواهد کرد
نه موهای سیاه و
نه دندانهای سفید