یکشنبه 29 آبان 1384 @ 19:16

منوچهر آتشی هم از میان ما رفت

" منوچهر آتشی " شاعر و مترجم مشهور ایرانی و از چهره‌ های ماندگار شعر و ادب ساعت ‪ ۱۴‬روز یکشنبه به‌علت عارضه و ایست قلبی دربیمارستان سینای تهران درسن ‪ ۷۴‬سالگی درگذشت.


آتشی در سال جاری به عنوان چهره ماندگار شعر فارسی برگزیده شده است.

به‌ گفته ‌یکی از کارکنان بخش "سی سی یو "بیمارستان سینا مرحوم آتشی پس از عمل جراحی تومور بدخیم کلیه که ‪ ۲۴‬آبانماه‌جاری انجام گرفت، دچارحمله شدید قلبی شد که درپی آن از ‪ ۲۶‬ماه‌جاری در بخش سی سی یو این بیمارستان بستری شده بود.

وی افزود : پیکر این شاعر نامدار ایرانی فردا(دوشنبه) از بیمارستان منتقل خواهد شد.

این شاعر و مترجم دوم مهرماه سال ‪ ۱۳۱۰‬در بخش دهرود شهرستان دشتستان در استان بوشهر متولد شد.

آتشی درسال ‪ ۱۳۳۹‬به‌تهران آمد و در دانشسرای عالی، به تحصیل پرداخت، در مقطع کارشناسی رشته‌زبان و ادبیات‌انگلیسی فارغ‌التحصیل شد.

مرحوم آتشی از آخرین شاگردان مستقیم "نیما یوشیج" بنیان‌گذار شعر نو پارسی بوده است.

وی که همواره در دهه‌های ‪ ۵۰ ،۴۰‬و ‪ ۶۰‬به سبک نیمایی شعر می‌سرود در دو دهه اخیر با گرایش به شعر سپید به طرح دیدگاه‌های جدیدی در شعر پرداخت.

"آهنگ دیگر" سال ‪" ،۱۳۳۹‬آواز خاک" سال ‪" ،۱۳۴۷‬دیدار در فلق" سال ‪۱۳۴۸‬ ،"برانتهای آغاز" ،"گزینه اشعار" سال ‪ ۱۳۶۵‬و "وصف گل سوری" سال ‪۱۳۷۰‬ از جمله آثار این شاعر نامدار ایران است.

درگذشت این ادیب برجسته ی ایران زمین را به دوستداران فرهنگ و ادب ایران تسلیت می گویم .