شنبه 1 بهمن 1384 @ 06:28

در مسلخ عشق جز نکو را نکشند

ساز تنبور از ارکان مهم مجالس ذکر وراز و نیاز با معبود به شمار می آید . پیران حقیقت و سادات صاحب نفس قسمت اعظم مجالس ذکر و موعظه را با این ساز دمساز کرده و اندرز ها و نصایح و اشارات لازمه ی طی طریق مریدان و مستمعین را با آوای مخصوص و به همراهی نغمات ملکوتی این ساز به گوش جان آنها می رسانند .همانگونه که مولانا الحان حاصله از این سازها را آوای دوست می داند تا آنگونه که چه خوش میسراید:                                             

 

خشک چوب و خشک سیم و خشک پوست                             از کجا  می آید  این  آوای دوست 

 

 آیین اهل حق نیز بر آنست که نوا و ناله ی تنبور با روح آدمی سخت عجین است تا بدانجا که بزرگان این سلسله به آن ندا الحق می گویند . اهل حق چنین می پندارند که چون روح از تشریف و دخول به پیکر حضرت آدم اول (ع) خودداری می نمود به جهت ترغیب روح برای اجرای امر به اشاره ی حضرت حق فرشته ی اعظم حضرت جبرییل مقام طرز را با تنبور نواخت . روح با شنیدن آن آهنگ حقانی سرخوش گردید و مستانه  به کالبد مذکور وارد گشت . لازم به ذکر است که مقام طرز کهن ترین مقام حقانی تنبور و یکی از گوشه های مهم ردیف موسیقی ایرانی می باشد .  آموزش  تنبور برای عموم جامعه ی اهل حق بطور اعم و برای سادات و پیران طریقت به طور اخص نوعی وظیفه به حساب می آید .

از نخستین روزهای زندگی آهنگ روح نواز تنبور در دل و جان استاد اثر کرد . استاد عالی نژاد در سن شانزده سالگی به تشویق و اصرار مادر بزرگوارشان بانو قدمخیر هاشمی برای فراگیری تنبور نزد یکی از بستگانشان به نام آقای سید نادر طاهری رفته  و مقدمات کار را از ایشان فرا گرفتند .

دو سال بعد به محضر استاد بزرگ تنبور سید امر الله شاه ابراهیمی راه یافت و چند سالی نزد آن بزرگ گرامی به دانسته های خویش افزود . سپس ضمن شرکت در محافل ذکر با شیوه نوازندگی دو استاد بزرگ مرحوم عابدین خادمی و درویش امیر حیاتی که هر یک دارای سبک خاص خود بودند آشنا گردید . پس از آشنایی با تنبور به فراگیری موسیقی ایرانی نزد استاد بزرگ سید امر الله شاه ابراهیمی و کیخسرو پور ناظری پرداخت و در این تکاپوی عاشقانه بود که به دانشگاه موسیقی راه  یافت و از خرمن هنر و دانش اساتید بزرگ آن خوشه ها چید و توشه ها اندوخت . در آن زمان بود که با حضور در محضر استاد بزرگ دکتر تقی بینش با نظام موسیقی قدیم ایران و موسیقی دانان بزرگ و آپار علمی دانشمندان موسیقی دان ایرانی و تاریخچه ی حضور سازهای باستانی در این سرزمین آشنا گردید .

ادامه دارد ....