چهارشنبه 5 بهمن 1384 @ 02:32

سنگ حمایت از موسیقی

یادداشتی در باره سخنان وزیر ارشاد در مراسم اختتامیه بیست ویکمین جشنواره موسیقی فجر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درمراسم پایانی بیست ویکمین جشنواره موسیقی فجر یک بار دیگر با اعلام حمایت وزارت ارشاداز جریان سالم موسیقی در کشورآب سردی بر آتش سوزان شایعات اخیر مبنی بر عدم حمایت وزارت تحت مسئولیت ایشان از موسیقی ریخت.به عبارت دیگر،صفارهرندی درسخنان زیبای خودموجبات دلگرمی اهالی موسیقی را فراهم آورد؛وی به صراحت اعلام کرد که از موسیقی فاخر حمایت ووزارت ارشادبرای این هنرآسمانی سرمایه گذاری خواهدکرد .

ذکر صریح این وعده دریک مراسم رسمی آن هم در حضور مردم وبویژه استادان وموسیقیدانان حاضر در سالن ،ازعزم جزم وبرنامه حمایتی وزیر ارشاد حکایت می کندوبسی مایه امیدواری است.اما این گفتار تا حدودی مخاطبان خاص آن شب را به یادمراسمی مشابه در هشت سال پیش - که اکثر آنها در آن مراسم حضور داشتند-انداخت. در سیزدهمین جشنواره موسیقی فجر درسال1376وزیرارشادوقت(عطاالله مهاجرانی)درمراسم پایانی جشنواره با انتقاد از کمبود سالن برای اجرای موسیقی گفت که در دوره بعد جشنواره موسیقی در بیش از دویست سالن اجرا می شود.در همان زمان بسیاری از حضار با ابراز تعجب از این وعده عجیب و غریب ،از دیگر مسئولان حاضر می پرسیدند که مگر چنین چیزی امکان دارد؟!

آن سخنان پس ازگذشت هشت سال ،هیچگاه به عمل نرسیدوبا تغییر دولت ،تنها به خاطره ای مبدل شد.ذکر این خاطره نه بدان سبب بود که  گفته وزیر جدید نیز از جنس وعده های مستعدخاطره است ،خیر؛ذکر خاطره ای از مهاجرانی و نقل قول او در مراسم اختتامیه جشنواره موسیقی هشت سال پیش تنهابرای تاییدمکرر مصداق این ضرب المثل است که سنگ بزرگ نشانه نزدن است . خوشیختانه وزیر جدید با اعلام کلی سرمایه گذاری  وحمایت از موسیقی - بدون مشخص کردن میزان ومحدوده آن-سنگ کوچکی را نشانه کرده است که امیدواریم به هدف بزند.

مطلب بالا را از سایت خانه موسیقی به امانت گرفتم .نویسنده این مطلب:ح.عاطفی

***

محمد رضا درویشی( پژوهشگر و آهنگساز) با حضور در سالن سینما صحرا و در جمع دست اندرکاران و خبرنگاران سینمایی از ساخت موسیقی فیلم "شهر آشوب" گفت.

محمد رضا درویشی سازنده موسیقی شهر آشوب گفت: از خرداد سال 1383 کار موسیقی این فیلم و این مجموعه برای من و گروهم آغاز شد ، که بالغ بر سه ماه تیر ، مرداد ، شهریور روی منابع موسیقایی دوره نخست عصر تیموری دوره شاهرخ شاه مطالعه کردم.
شاخص ترین موسیقی دان این دوره عبدالقادر مراغی بود که مجبور شدم برای شناخت آثار و به کار بردن موسیقی او به ترکیه سفر کنم در این سفر به آثار مکتوب و صوتی مربوط به عبدالقادر دست یافتم ودر موسیقی تصویری فیلم از آن استفاده کردم.
وی در مورد موسیقی این فیلم اظهار داشت: در شهر آشوب دو نوع موسیقی وجود دارد یک موسیقی مستند و تصویری فیلم از آن استفاده کردم.
وی در مورد موسیقی این فیلم اظهارداشت: در شهر آشوب دو نوع موسیقی وجود دارد یک موسیقی مستند و تصویری فیلم که توسط بازیگران اجرا می شود این موسیقی قبل از فیلمبرداری و با عنایت به تحقیقاتم ساخته شده و به حق همایوون شجریان پس از پدرش شاخص ترین خواننده موسیقی ایرانی است که در این کار از عهده تمام پیچیدگی ها برآمده است.
این آهنگساز درباره نوع دوم موسیقی استفاده شده در شهر آشوب گفت: نوع دیگر موسیقی فیلم شهر آشوب موسیقی متن است که ما را در دریافت فیلم کمک میکند در این بخش بیشتر از وسایل صوتی الکترونیک استفاده کرده ام.