X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
جمعه 5 اسفند 1384 @ 03:04

کیهان کلهر در شهر خاموش

تهران براى کیهان کلهر شهر خاموش است. شهرى که او نمى تواند در آن سازش را به دست بگیرد و «غزل» بنوازد. اگرچه با محمدرضا شجریان و حسین علیزاده همراهى مى کند اما آنقدر حساس هست که مشکلات فراوان برگزارى کنسرت در تهران و شهرهاى دیگر ایران را برنتابد. شاید او اثر جدید خود را به یاد تهران یا شهرهاى دیگر ایران «شهر خاموش» نامگذارى کرده. یا به یاد نیشابور با «شب  هاى فیروزه اى»اش. شاید هم این شهر، شهرى دورافتاده در کشورى دیگر است.

 کمانچه کلهر چندین سال است که مثل کمانچه هاى دیگر صدا نمى دهد. اگر به کنسرت اخیر او به همراه شجریان ها و علیزاده رفته اید این را مى فهمید یا اگر «غزل»ها را شنیده باشید. این تفاوت از راهى متفاوت آغاز شد که آهنگساز در حال پیمودن آن است و گاهى دیگران را با خود همراه مى کند. دیگرانى را که گاهى مثل على اکبر مرادى به این دیار تعلق دارند و گاهى مثل شجاعت حسین خان به دیارى دیگر. این راه حالا به جاده ابریشم پیوند خورده. پروژه اى که یویوما موسیقیدان چینى ساکن آمریکا چند سال پیش طرح را داد. در این پروژه نوازندگان و آهنگسازان کشورهایى که جاده ابریشم در آنها قرار دارد گرد هم جمع شده اند و به اجراى بخش هایى  از موسیقى شرقى مى پردازند. میراث خبر گزارش داده که کلهر از ششم اسفندماه، یعنى ۲۵ فوریه در دانشگاه هاى شیکاگو، ویرجینیا و چند مرکز دانشگاهى دیگر،  اثر تازه خود «شهر خاموش» را در قالب کنسرت هاى پژوهشى اجرا مى کند. این قطعه براى کوارتت زهى و کمانچه ساخته شده است که در قالب پروژه راه ابریشم اجرا مى شود. سال گذشته کلهر «شب هاى فیروزه اى نیشابور» را در این پروژه روى صحنه اجرا کرد. در این کنسرت ها نوازندگان و آهنگسازان دیگرى نیز از کشورهاى دیگر راه ابریشم حضور دارند و به اجراى موسیقى مى پردازند.

پس از آن کلهر به همراه استادان محمدرضا شجریان و حسین علیزاده و همایون شجریان یازده کنسرت در شهرهاى مختلف اروپا اجرا مى کند. در نیمه دوم فروردین ماه نیز به سوئد مى رود تا ده کنسرت تکنوازى و بداهه نوازى و چند کارگاه موسیقى ایرانى در دانشگاه هاى این کشور برگزار کند. کاش همین روزها کیهان کلهر با شهر خاموشش به اینجا بیاید و شهر ما را از صداى کمانچه اش لبریز کند.