X
تبلیغات
زولا
یکشنبه 15 مهر 1386 @ 00:06

هنر و فرهنگ در محاق کیهان

 از مصاحبه محمد رضا لطفی با نشریه کیهان فرهنگی همان اندازه تعجب کردم که سال هاست از لقب فرهنگ بر نام کیهان در حیرتم . باز هم تکرار تلخ خودبزرگ بینی های بیهوده و منم منم های تلخ استاد . درک نادرست جناب لطفی از اوضاع و احوال جامعه موسیقی در طی سال های غیبت ایشان ظاهرا نقطه پایانی ندارد و کم کم توجیه سخنان دور از انصاف جناب لطفی برای هواداران متعصبش نیز دشوار می شود .براستی پدر خوانده های موسیقی ایران چه زمان به این نتیجه تلخ  خواهد رسید که این فرزند بیگناه از دست این همه قیم در غذاب است . پدرانی که تنها به دنبال نام ها در موسیقی هستند بیش از هر بیگانه ای بر پیکره نحیف موسیقی کشورمان ضربه وارد می کنند .

***

برگزاری کنسرت محمد رضا شجریان و گروه آوا در شهرستان ها هم از رخداد های خجسته موسیقی ایران است . امید که دست اندرکاران برگزاری این کنسرت ها از تجربه های ناموفق گذشته استفاده کنند و سرنوشت بلیط فروشی این بار نیز به شکل چند اجرای گذشته در نیاید . گرچه استفاده از تکنولوژی  روز دیر یا زود باید در کشور ما نیز متداول شود اما توجه به توانایی ها و زیر ساخت های مناسب در این کار از اهمیت بالایی برخوردار است . فرصت مناسب باقی مانده این مجال را به تیم اجرایی این کنسرت می دهد تا با توجه به واقعیت ها و ظرفیت های فضای مجازی کشورمان کم خطر ترین روش برای فروش بلیط انتخاب کنند .