X
تبلیغات
زولا
یکشنبه 27 بهمن 1387 @ 02:21

انتشار مقام های تنبور

انتشار ۷۲ مقام تنبور توسط هنرمند گرامی علی اکبر مرادی از رخداد های فرخنده موسیقی مقامی در روزهای اخیر بود . هرچند این آثار با وقفه ای نسبتا طولانی در ایران منتشر شد اما این مجموعه تا حد زیادی جای خالی آثار مکتوب و شنیداری حوزه ساز تنبور را پر میکند . مقام های باستانی و حقانی ساز تنبور به علت برخی دیدگاه های متعصب در بین بزرگان یارسان تا کنون از دسترس بسیاری از جویندگان دور بود که با انتشار این اثر تا حدودی خلا ناشی از این طرز تفکر پر گردید . هرچند مقام های ارائه شده در این اثر نیز در پاره ای موارد بدون اشکال نیست اما در حال حاضر با وجود مخالفت های شدید ٬ انتشار مقام های ساز آیینی تنبور توسط نوازنده برجسته ای چون علی اکبر مرادی کاری شایسته احترام و تقدیر است .