X
تبلیغات
زولا
یکشنبه 3 مرداد 1389 @ 00:24

شاملو ٬ شاعری که هرگز توبه نامه ننوشت

۱ - ده سال از درگذشت شاملوی بزرگ ادبیات ایران گذشت . بامداد خسته ی فرهنگ سرزمین استبداد زده ی ما سال ها ایستاد . خسته بود اما استوار و پا برجا. سکوت نکرد و توبه نامه ننوشت . راه گم نکرد و جاودان شد . خاطره اش را سال هاست در تکرار ادوار داوری می کنیم و چه نیک ستایشش می کنیم  . درود بر جاودانگی اش.  

...اعراب فریب ام داده اند 

برج موریانه را به دستان پر پینه ی خویش بر ایشان در گشودم 

مرا و همگان را بر نطع سیاه نشاندند و 

گردن زدند . 

نماز گزاردم و قتل عام شدم  

که رافضی ام دانستند 

نماز گزاردم و قتل عام شدم

که قرمطی ام دانستند 

آن گاه قرار نهادند که ما و برادران مان یک دیگر را بکشیم و  

این 

کوتاه ترین طریق وصول به بهشت بود !  

.... 

 

۲ - مردم خرم آباد امروز با اسطوره ی موسیقی لرستان ٬ جاودان صدا ٬ رضا سقایی وداع کردند . استاد فرزند نداشت اما امروز همه دیدیم  تنها صداست که می ماند و لرستان سراسر ٬ فرزندان هنر ناب رضا خواهند ماند و تا موسیقی این دیار باقی است بر رضا سقایی درود می فرستند. نام و یادش نیک و همیشگی .