X
تبلیغات
زولا
چهارشنبه 3 فروردین 1390 @ 02:57

منشور پارسوماش کوروش هخامنش

بگذارید هر کس به آیین خویش باشد

زنان را گرامی بدارید . فرودستان را دریابید و هر کس به تکلم قبیله خویش سخن بگوید . آدمی تنها در مقام خویش به منزلت خواهد رسید . گسستن زنجیر ها آرزوی من است . رهایی بردگان و عزت بزرگان آرزوی من است . شکوه شب و حرمت خورشید را گرامی می دارم . پس تا هست شب های تان به شادی باد .

این فرمان من است . این واژگان وصیت من است . او که آدمی را از ماورای خویش بر آمد خود نیز از خواب خویش رانده خواهد شد. تا هست هوادار دانایی و تندرستی باشید .

من چنین پنداشته چنین گفته و چنین خواسته ام.


***

تنبور مست نوروز باستانی  را به تمامی ایرانیان شاد باش گفته و آرزوی سالی سرشار از
آرامش و سلامتی برای دوستان را دارد.

شاد زی مهر افزون