X
تبلیغات
زولا
پنج‌شنبه 31 شهریور 1390 @ 15:34

اعدام زندگی

ما در سرزمینی زندگی می کنیم که یک کنسرت موسیقی ایرانی در تالار وحدت به زحمت 800 نفر مخاطب را به سالن اجرا می کشاند . اغلب کنسرت ها با صندلی های خالی ذوق هر هنرمند و مخاطبی را در نطفه کور می کند . اما نکته ی تاسف بر انگیز اینجاست که همین مردم خواب شبانه را بر خود حرام می کنند و به تماشای دار اعدام و لحظه ی جان دادن مجرمی نگون بخت می نشینند. 15هزار نفر مشتاق برای رویت احتضار یک قاتل نیمه شب در محل جمع می شوند و کسی یا خود نمی پرسد که بر سر فرهنگ و تمدن ملت ما چه آمد که مفرح ترین و پررونق ترین نمایش  برای مان صحنه ی اعدام یک انسان است . 

نوشتن حوصله می خواهد که نداریم، آزادی می خواهد که نداریم، شوق می خواهد که نداریم، تمرکز می خواهد که نداریم، انگیزه می خواهد که نداریم. سرزمین مان حتی قلم های مان بوی مرگ و سکون می دهد..