X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
شنبه 24 دی 1384 @ 10:41

گزارشی از عدم استقبال مردم در جشنواره موسیقی فجر

جشنواره موسیقی فجر بر خلاف انچه پیش بینی میشد با استقبال کمی از سوی مخاطبین مواجه شد ضمن انکه بی نظمی ها و برخوردهای نا مناسب با خبرنگاران اشفتگی های مخلتفی را در میان این قشر زحمت کش ایجاد کرده است .

بسیاری بر این عقیده اند که بارش برف و سرما و گرانی بلیط باعث کمی تعداد تماشاگران شده است اما چه کسانی به مرکز موسیقی پیشنهاد چنین قیمتی را برای بلیط جشنواره کرده اند ؟ در اجرای گروههای اقلیت مذهبی جمعیتی حدود 50 نفر در سالن حضور داشتند این تعداد در واقع انقدر ناچیز است که جز تامل را برای برگزار کنندگان جشنواره موسیقی راهی باقی نمیگذارد ضمن انکه تا امروز سالن هیچ اجرایی پر نشده است . تذکرهای مسئولین جشنواره و نوع برخورداهای انها یا گروهها و انصراف گروه نهفت در اعتراض به عدم هماهنگی با سرپرست این گروه در تغییر روزاجرای این گروه در جشنواره – برخورد نامناسب با برخی خبرنگاران - تاخیر در برگزاری برخی اجراها همگی نشان از ضعف جشنواره دارد .


سالن اجرای  یک برنامه در شجنوراه موسیقی فجر  امسال


بسیاری از هنرمندان موسیقی برگزاری جشنواره فجر برای رفع تکلیف مسئولین قلمداد میکنند وان را هر ساله جشنواره ای ضعیف قلمداد میکنند . ضمن انکه نباید پنداشت که این جشنواره تنها جشنواره ای است که این مشکلات را دارد چرا که رفتارهای نابجا با برخی گروهها باعث کنار کشیدن این گروهها در دوره های بعدی شد . برخی دیگر نیز معتقدند دخالتهای مختلف را در ساماندهی و اجرای جشنواره فجر از سوی ارگانهای غیر از مرکز موسیقی علت این نابسامانی ها میدانند . جشنواره ها برای مشارکت عام طراحی میشوند و مسلم مردم با چنین قیمتی توقعی بیش از حد پیدا میکنند و به دنبال اجراهای نامداران موسیقی و کنسرتهایی قدرتمند در این لیستها میگردند و یا ترجیح میدهند در طول سال به اجرای موسیقی ها یا گروههای مورد علاقه خود که در جشنواره حضور ندارند بروند تا اینکه به جشنواره ای پا بگذارند که فقط اسمی دارد . تا زمانی که جشنواره فجر نتواند در رقابتی کردن و بالا بردن ارزش جایزه و اهدای سمبلهای خود میان هنرمندان جایگاهی کسب کند و روند رقابتی شدن را به روند برگزاری چند کنسرت از گروههای مختلف کاهش دهد این جشنواره از جشنواره هایی که جوایزش برای دریافت کنندگانش اعتبار می اورد( همچون جشنوراه فیلم یا تئاتر فجر ) ضعیف تر و بی توجه تر خواهد بود .

ضمن انکه مردم با توجه به دید خود از دوره های قبل دیگر تمایلی به بازدید از چنین روندی در جشنواره موسیقی فجر ندارند . حتی اگر چند اجرا مانند ارکستر ملی – اجرای فرهنگ شریف و اجرای ارکستر سمفونیک تهران از تماشاگر لبالب شوداین سبب نمیشود که انتقادها نسبت به روند جشنوراه فجر کم شود .

 نکته اخر هم این که به هیچ وجه مانند دیگر منتقدین نمیتوان این تصور را گسترش داد که تمام معایب از مرکز موسیقی ارشاد است و در واقع نباید نقش مشاورین مرکز موسیقی را که در نهادهایی مانند خانه موسیقی و انجمن موسیقی و ... هستند را در این معایب نادیده انگاشت