چهارشنبه 6 تیر 1386 @ 22:29

دو سال از حیات تنبور مست گذشت

در آستانه دومین سال حضور تنبور مست  در فضای مجازی حوزه موسیقی امیدوارم که کارنامه ای روشن در ذهن دوستان به یادگار گذاشته باشم . از تمام دوستانی که در این مدت با تنبور مست همراه بودند سپاسگزارم.

چشم انتظار انتقادات و پیشنهادات شما .