شنبه 16 تیر 1386 @ 01:01

۲۴ سال دوری و یک شب نه چندان موفق

محمد رضا لطفی دیشب پس از بیست و چهار سال در کشورش به اجرای برنامه پرداخت . کنسرتی که در آن لطفی از تار شروع کرد و به دف و کمانچه و در نهایت سه تار رسید . بداهه نوازی های لطفی با تارش دل نواز نبود . شاید از دل بر نمی آمد که بر دل نمی نشست . لطفی افشاری می زد اما هرگز ما را به خاطره ها پیوند نداد و در دل ها خاطره ساز نشد .

لطفی

پس از تنفس لطفی به کمانچه نوازی پرداخت . سازی که نظریات لطفی پیرامون آن حساسیت های فراوانی در بر داشت . آرشه کشیدن های لطفی از یک کمانچه نواز توانا فاصله داشت و این موضوع روح را می آزرد که چرا بر هنری که از آن دیگران است سایه افکنیم و هنر خویش نیز فراموش کنیم . پس از پایان کمانچه نوازی سه تار در دستان لطفی آرام گرفت . اصفهان می زد و اندکی  دقایق نه چندان شورانگیز گذشته از ذهن مخاطبان محو شد و برای لحظاتی احساس کردند که مرد سفید پوش  همان محمد رضا لطفی است .

کنسرت لطفی پس از سال ها در ایران آنگونه که شایسته بود اجرا نشد . علاوه بر موارد فوق نا هماهنگی در قرار دادن صندلی های حاضران برای بسیاری مشکل ساز شد . در حالی  که در فضای باز کاخ نیاوران ارتفاع نقاط نزدیک به سن به صورت طبیعی از ارتفاع نقاط دور تر بیشتر است در نحوه قرار دادن صندلی ها به هیچ هنوان این نکته در نظر گرفته نشده بود و صندلی های ردیف ۲۷ تا ۳۲ از دیدن صحنه محروم شدند و در برخی مکان ها حتی امکان دیدن تصویر نوازندگان از دو صفحه نمایش تعبیه شده در محل هم میسر نبود . از طرفی همین مشکل هم برای ردیف جلو نیز به دلیل فاصله زیاد هنرمندان ازابتدای سن وجود داشت . نور پردازی اجرا هم که به جز خطای دید ارمغانی برای هواداران لطفی نداشت .

نخستین شب اجرا ی لطفی در تهران به اندازه  بیست و چهار سال غیبت این هنرمند از صحنه اجرا در وطنش ناهماهنگ بود .  شاید آقای توکلی مدیر برنامه های آقای لطفی که در زمان اجرا و بعد از آن دو چهره ی کاملا متضاد را در مقابل انتقاد ها از خود نشان داد  یکی از مسببان این نا هماهنگی ها بود . به گونه ای که عده ی قابل توجه ای پیش از پایان برنامه نیاوران را ترک کردند . باید استاد و در انتظار شب های دیگر هنرنمایی لطفی ماند .

***

عکس از خبرگزاری فارس

***

تنبور مست درگذشت مادر استاد محمد رضا شجریان را به ایشان تسلیت عرض کرده آرزوی آرامش برای عزیر درگذشته دارد.