چهارشنبه 5 دی 1386 @ 02:59

سه دهه تقابل ٬ یک شب ترنم

نخست اینکه جشنواره بیست و سوم فجر هم چون سال های گذشته مهجور و بی رونق دنبال می شود . جشنواره ای که با گذشت این مدت می بایست از اعتبار جهانی برخوردار می بود امروز حتی در بین هنرمندان داخلی نیز جایگاه مناسبی را کسب نکرده  است. سیاست های نادرست حوزه موسیقی و تقابل همیشگی دین و هنر بزرگ ترین سد پیش روی این هنر در کشور ما بوده است. تقابلی که پس از گذشت سه دهه از انقلاب ایران نه تنها از شدت آن کاسته نشد  که هر روز گره ای تازه بر کلاف سر در گم آن افزون می شود .

سیاست های دولتی که بسته به هر دولت دستخوش تغییرات بنیادین می شود پیکره رنجور موسیقی این سرزمین را روز به روز نالان تر می کند . صدا و سیما ٬ارشاد و ده ها نهاد موازی دولتی هر کدام خود را به عنوان متولی موسیقی معرفی می کنند در حالی که هر یک به نوعی در به محاق کشیدن هنر و هنرمند در ایران نقش ویژه ای را ایفا می کنند .

طی روز های گذشته مدیران ارشد صدا و سیما در همایشی با عنوان ترنم وحدت در حضور چندی از موسیقی دانان گرد هم آمدند . این همایش هم چون سایر برنامه های دولتی چند وقت اخیر سرشار از عبارات دهان پر کنی چون موسیقی فاخر و ... بود . ای کاش پیش از تقسیم بندی موسیقی به فاخر و غیر فاخر به درک مناسبی از موسیقی دست یابیم . چه بسا بسیاری از فقها که امروز به عنوان سدی نفوذ ناپذیر در برابر هنر و تمدن ایران قرار گرفته اند هنوز به شناخت کامل و درخوری از هنرموسیقی و بالاخص موسیقی ایرانی دست نیافته اند.  پس از سه دهه تقابل نمی توان با یک شب ترنم انتظار وحدت داشت.

به امید شکوفایی هنر ایرانی.