دوشنبه 28 بهمن 1387 @ 03:17

شای اورامانی ٬ با صدای سید خلیل عالی نژاد

شناسایی هرچه بیشتر ساز باستانی تنبور جز با همت نوازندگان این ساز میسر نیست . در این میان اساتید گرامی این ساز نقش مهمی را ایفا می کنند .  تنبور مست سعی دارد پاره ای از آثار درخشان نوازندگان تنبور را که شاید برای بسیاری از دوستان همراه ناشنیده باشند  طی چند هفته ارائه نماید . از آنجا که به احتمال قریب به یقین این آثار هرگز به صورت رسمی اجازه انتشار نخواهند یافت لذا تنبور مست با گرامی داشت یاد و خاطره اساتید تنبور نواز ایران  به انتشار این قطعات  می پردازد . امید که مورد پسند واقع شوند . 

شای اورامانی یکی دیگر از آثار سید خلیل عالی نژاد را در بخش دانلود دریافت کنید .